Danh mục -Tiền thai kỳ

Mẹ bầu có trọng lượng quá nhẹ hoặc quá nặng cũng đều có nguy cơ sinh non.
Em bé sinh non thường chưa phát triển hoàn thiện về thể chất và tinh thần. Do đó để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé, mẹ bầu cần trang bị những kiến thức về vấn đề sinh

    Bài viết mới

    Posts