fbpx

Tag - Trẻ sơ sinh mấy tháng biết nhìn

trẻ sơ sinh mấy tháng biết nhìn
Bé 3 tháng tuổi đã biết nhìn theo sự di chuyển, mẹ & cảm nhận được ánh sáng. Trẻ 4-6 tháng có thể phối hợp được tay và mặt để bắt đồ vật, trẻ sau 7 tháng có thể nắm

Posts

NÔN TRỚ Ở TRẺ NHỎ
Phương pháp chẩn đoán xác định nguyên nhân rất đơn giản, và giải pháp triệt để mẹ bỉm nào cũng